Kategori: Bostad

De allmännyttiga bostadsföretagen

06 Dec 2015
De allmännyttiga bostadsföretagen har haft en stor betydelse för den svenska välfärdspolitiken. För att förstå mer om den sociala bostadspolitik som växte fram under rekordåren är det viktigt att återge allmännyttans roll i det hela.

Läs mer »

Ekonomisk kris och avreglering av bostadsmarknaden

15 Nov 2015
Mellan 1980-talet och fram till år 2000 inträffade ett antal ekonomiska händelser som kom att påverka förutsättningar på den svenska bostadsmarknaden avsevärt. Vi börjar där vi slutade sist med inriktningen av bostadspolitiken efter 70-talets oljekris.

Läs mer »

Rekordåren – att öka bostadsbyggandet

01 Nov 2015
Vi fortsätter den historiska tillbakablicken av den svenska bostadspolitiken med att beskriva den mest expansiva perioden mellan 1930-1980-talet, nämligen rekordåren.

Läs mer »

Studenter får rum i nya Beckomberga

18 Okt 2015
Varför låta fastigheter stå tomma, när de kan fungera som bostäder åt ungdomar som behöver husrum NU och under en begränsad tid? Sagt och gjort. I Beckombergas gamla administrativa byggnad inryms nu 77 tillfälliga studentlägenheter.

Läs mer »

Korttidsuthyrning och tillfälliga bostadsbyten

14 Okt 2015

Fler och fler hyr ut sina lägenheter under kortare perioder, ofta via tjänster som exempelvis Airbnb. Så kallade husbyten har också blivit allt mer populära. Mindre känt är att du först måste få tillstånd från styrelsen eller hyresnämnden, annars gör du dig skyldig till så kallad otillåten andrahandsupplåtelse.

Otillåten andrahandsupplåtelse kan vara grund för vräkning. Lagen anger inte någon exakt tidsgräns, redan några enstaka dagars upplåtelse kräver tillstånd. Det avgörande är om någon annan än du självständigt använder lägenheten. Det spelar ingen roll om du tar ut hyra eller inte.

Om styrelsen nekar tillstånd kan du som bostadsrättshavare gå vidare till hyresnämnden som kan hjälpa till att lösa tvisten. De tittar på skälen för bostadsrättshavarens uthyrning och föreningens anledning att vägra tillstånd. Att till exempel vilja tjäna pengar på uthyrningen eller byta hus med någon under semestern har du inte automatiskt rätt till, men styrelsen i din förening kan välja att vara generösare i sin bedömning än hyresnämnden.

Du bör alltså prata med styrelsen i din bostadsrättsförening innan du planerar att hyra ut eller byta bostad under en kortare period och söka tillstånd i god tid.

 

Hållbara boenden för alla i nya Beckomberga

04 Okt 2015
Brommas nya Beckomberga växer så att det knakar. I Beckomberga bygger Riksbyggen både nytt och renoverar de gamla fina sjukhusbyggnaderna och skapar unika lägenheter. Riksbyggen erbjuder boendeformer för alla, studenter, barnfamiljer och seniorer. Nyligen inspekterades byggen av självaste civilminister Ardalan Shekarabi.

Läs mer »

Svensk bostadskooperations historia

13 Sep 2015
De första kooperativa bostadsföretagen bildades redan på 1870-talet. Industrialiseringen av Sverige hade då kommit igång på allvar och befolkningen ökade snabbt i de växande städerna. Bostadsbristen var stor och de bostäder som fanns var i allmänhet av mycket låg standard men hyrorna var trots det höga. Mot bakgrund av detta togs de första initiativen till att bilda kooperativa bostadsrättsföreningar enligt självhjälpsprincipen.

Läs mer »

En tillbakablick på bostadsfrågan

30 Aug 2015
Många har ett stort intresse för bostadsfrågan ur ett historiskt perspektiv. Även vi på Riksbyggen är angelägna om att känna till bakgrunden till bostadsmarknadens framväxt. I ett antal inlägg på denna sida kommer jag därför att återge en historisk tillbakablick från 1920-talet och fram till idag av de olika bostadshistoriska epokerna. Nedan följer en kort beskrivning av läget under mellankrigstiden fram till andra världskrigets slut.

Läs mer »

Hur bor vi år 2090?

09 Aug 2015
I 75 år har Riksbyggen utvecklat bostadsrätter, hyresrätter och hela bostadsområden. Mycket har förändrats sedan 1940. Såväl teknisk utveckling som synen på hållbarhet påverkar hur vi bygger våra bostäder. Vi har uppmanat er att berätta hur ni tror eller hoppas att vi bor 75 år framåt i tiden, år 2090. En läsare som har hört av sig är Gudrun Utas i Uppsala.

Läs mer »

Ny i styrelsen?

25 Jul 2015
Under våren har många bostadsrättsföreningar haft årsmöte. Kanske har du valts in som ny ledamot och undrar vad uppdraget innebär? Öppet hus ger här en kort introduktion till uppgiften som styrelseledamot.

Läs mer »

Sida 3 av 41234