Med fokus på framtidens samhällsutvecklare

14 Jun 2015

Riksbyggen firar i år hela 75 år som bostadskooperation. Med 75 framgångsrika år bakom oss blickar vi nu framåt i vårt arbete med att utforma morgondagens bostäder och hållbara boendemiljöer. De bostäder Riksbyggen utvecklar håller en hög kvalitet och erbjuder alternativ för olika behov i livet. I vår roll som samhällsutvecklare ingår att delta och därmed påverka aktuella frågor i samhällsdebatten. En särskilt viktig fråga är unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Det har vi bland annat gjort i Riksbyggens bostadspolitiska plattform där ungas förutsättningar på dagens bostadsmarknad uppmärksammas.

Vi vill också att unga vuxna ges möjlighet att ta del i samtalet om framtidens boende och därför tog Riksbyggen initiativ till projektet Bopinion. Bopinion skapades 2013 som en fristående plattform där unga samhällsutvecklare tillsammans påverkar och ökar kunskapen om bostadsbristen och ungas utsatthet på bostadsmarknaden. Bopinion var ett framgångsrikt projekt som nu lever vidare som ett aktivt nätverk.

Nyligen mottog Riksbyggen pris av Stockholms Studenters Centralorganisation för att ha uppmärksammat ungas och studenters situation på bostadsmarknaden. Stockholms studentvän är en årlig utmärkelse som kan tilldelas organisationer, företag, myndigheter, kommuner eller delar av dessa samt enskilda eller grupper av personer. I år utnämndes alltså Riksbyggen som Stockholms studentvän för sin insats genom Bopinion, en utmärkelse som vi naturligtvis är mycket glada över.

Mårten Lilja Riksbyggen

Med vetskap om och respekt för hur bostadsmarknaden har utvecklats över tid, kan vi konstatera att dagens låsta lägen har försatt många unga i en knepig situation. För ett ungt hushåll kan det vara svårt att få ett tryggt och bra boende till en rimlig kostnad.

Så var det även för 75 år sedan. Då var den tilltagande bostadsbristen en av efterkrigstidens stora utmaningar. En aktiv bostadspolitik med finansiellt stöd från stat och kommun ökade utbudet av bostäder. Idag är förutsättningarna annorlunda men kunskapen om att bostadsbristen hindrar många unga från att flytta hemifrån eller flytta till en ny ort för att arbeta eller studera kräver nya initiativ. En svårighet i sammanhanget är villkoren på arbetsmarknaden som innebär att ungas möjligheter att efterfråga en bostad inte stämmer överens med gällande regler för att äga eller hyra en bostad. Det gäller exempelvis tillfälliga anställningar i kombination med bolånetak, amorteringskrav eller hyresvillkor. Prisutvecklingen på bostäder och det låga utbudet av hyresrätter hindrar också ungas möjlighet till etablering på bostadsmarknaden.

Erfarenheterna från Bopinion har gett Riksbyggen värdefulla insikter om ungas syn på bostadsoch samhällsutveckling. Det kommer vi att dra nytta av när vi breddar vår bostadsutveckling mot unga vuxna. Idag kan vi erbjuda hyresrättsutveckling, studentbostäder samt vårt koncept StegEtt i bostadsrätt. Alla boendeformer med fokus på ytsmarta och prisvärda bostäder. Framöver kommer vi att lansera ett pilotprojekt med kooperativ hyresrätt för unga och samtidigt försöka bli ännu bättre på att möta ungas efterfrågan.

Då som nu är bristen på bostäder mer än ett bekymmer för bostadsmarknaden, den är ett svårt samhällsproblem. Då som nu föranleddes efterfrågan på bostäder av hög befolkningstillväxt och en stark urbaniseringstakt. Då som nu vill vi från Riksbyggen vara med och utveckla samhället, inte bara bygga bostäder. Då som nu fokuserar vi även på framtidens samhällsutvecklare.

Text: Mårten Lilja

 


 

Hur kommer vi att leva och bo år 2090?Riksbyggen firar 75 år

I år firar Riksbyggen 75-årsjubileum vilket uppmärksammas på många olika sätt. Främst försöker vi blicka framåt, till exempel genom att välkomna idéer och tankar om hur vi kommer att leva om bo om 75 år – år 2090.
Läs mer om vårt firande på Riksbyggen.se
Dela dina tankar om framtiden på vår Facebooksida
Dela dina tankar om 2090 i ett mejl till oss

 


 

Mårten Lilja
Kontakt

Kommentarer inaktiverade.