En tillbakablick på bostadsfrågan

30 Aug 2015

Många har ett stort intresse för bostadsfrågan ur ett historiskt perspektiv. Även vi på Riksbyggen är angelägna om att känna till bakgrunden till bostadsmarknadens framväxt. I ett antal inlägg på denna sida kommer jag därför att återge en historisk tillbakablick från 1920-talet och fram till idag av de olika bostadshistoriska epokerna. Nedan följer en kort beskrivning av läget under mellankrigstiden fram till andra världskrigets slut.

Under mellankrigstiden var situationen på bostadsmarknaden svår. Hyresnivåerna steg till en av de högsta i Europa, trots statliga subventioner på byggmaterial och hyresregleringar under en period. Bostadsfrågan var ett politiskt debattämne, men den dominerande föreställningen var egentligen att bostadsmarknaden skulle utvecklas utan politisk inblandning. Det fanns dock vissa initiativ, som stiftelser eller andra organisationer som erbjöd billiga och bra bostäder. Bostadsföreningar (antingen hyreskooperativ eller motsvarighet till bostadsrättsföreningar), bildades.

Först på 1930-talet blev bostadsfrågan bostadspolitik. Ett avgörande initiativ var när regeringen tillsatte den bostadssociala utredningen 1933. Under de följande åren genomfördes flera reformer. Lån till Barnrikehus kom 1935 och följdes av statliga lån vid nyproduktion 1940. Under 1930-talet bildades de första allmännyttiga bostadsföretagen vilka då oftast var samägda mellan privata, kooperativa och kommunala intressenter. De allmännyttiga bolagens bostadsbyggande fick förmånlig finansiering, liksom de kooperativa företagen. Jag kommer att beskriva de allmännyttiga bostadsföretagens roll på den svenska bostadsmarknaden framöver men först ut blir att beskriva uppkomsten av de svenska bostadskooperativa företagen.

Det tar jag i nästa bostadshistoriska inlägg.

 

Mårten Lilja
Kontakt

Kommentarer inaktiverade.