Svensk bostadskooperations historia

13 Sep 2015

De första kooperativa bostadsföretagen bildades redan på 1870-talet. Industrialiseringen av Sverige hade då kommit igång på allvar och befolkningen ökade snabbt i de växande städerna. Bostadsbristen var stor och de bostäder som fanns var i allmänhet av mycket låg standard men hyrorna var trots det höga. Mot bakgrund av detta togs de första initiativen till att bilda kooperativa bostadsrättsföreningar enligt självhjälpsprincipen.

Under slutet av 1800-talet bildades ett stort antal bostadsföreningar. Flera av dessa bostadsföreningar var organisatoriskt vad vi idag skulle kalla kooperativ hyresrätt medan andra förutsatte kontantinsats då man flyttade in. En ständigt aktuell fråga var hur föreningarna skulle kapitaliseras. Höga insatser gav en stabil förening, men begränsade möjligheterna för hushåll med små inkomster att få tillgång till en lägenhet medan låga insatser gjorde att föreningen fick svårt att driva verksamheten och till med riskerade att gå omkull.

1917 bildades Hyresgästföreningen och på deras initiativ bildades 1923 HSB. Nu skedde något nytt som löste några av den tidiga bostadskooperationens problem, nämligen kapitalbildningen och riskspridningen. I de tidiga föreningarna skildes inte byggande och förvaltning åt.

Föreningarna hade många fler medlemmar än lägenheter. Detta borde leda till att bygget fortsatte när första huset var uppfört, så att alla medlemmar skulle få en bostad. Men motstånd från de som redan fått lägenhet att inlåta föreningen i en riskfylld byggnadsverksamhet innebar oftast att det bara blev ett hus. HSBs organisation var federativ med regionala ”byggnadsföreningar” som skapade juridiskt självständiga bostadsföreningar (senare bostadsrättsföreningar). Bostadsföreningarna i denna tappning hade inte fler medlemmar än vad lägenheterna räckte till och de kunde ägna sig åt ett långsiktigt förvaltande medan moderföreningen byggde nytt.

Riksbyggen bildades 1940 med ett starkt fokus på bostadsbyggande och valde också en federativ organisation med en byggande förening (Riksbyggen) som skapar juridiskt självständiga bostadsrättsföreningar.

Om du vill veta mer om Riksbyggens 75-åriga historia kan du läsa här

 

Mårten Lilja
Kontakt

Kommentarer inaktiverade.